Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 15, ortaöğretimde 13’e indi